SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешки ресурси и работна заплата на сложна и/или многофирмена структура. Само сега SysHR For Rent и за по-малки фирми.Още...

Изтеглете демо версия на SysHR и изпробвайте възможностите му!

За SysHR For Rent

Това е система под наем!

Сис Консултинг ООД има удоволствието да предложи на своите бъдещи клиенти изцяло нов вид услуга – SysHR for Rent. Информационната система SysHR за управление на човешки ресурси и работна заплата е първоначално разработена за автоматизацията на дейността на отделите за човешки ресурси на големи организации – банки, застрахователни компании, телекомуникационни компании, държавни институции, големи търговски и производствени компании с над 1000 души персонал.

Чрез новата си услуга SysHR For Rent Сис Консултинг ООД Ви предоставя за ползване същия продукт под наем, като Ви спестява значителни капиталовложения, напрежение в работата и излишна, несвойствена отговорност за съхраняване и поддържане на базата данни.

Ние сме поели нужните първоначални разходи за лицензни такси, софтуер, техника, сигурност. Заедно ще направим решителна крачка към ново, по-високо технологично ниво в работата Ви.

Чрез новия вид услуга SysHR For Rent ние Ви гарантираме:

 • най-съвременна технологична платформа – Oracle (лидер в световната практика);
 • пълна функционалност за система "Управление на човешки ресурси и работна заплата";
 • максимална гъвкавост на предлаганата услуга според Вашите нужди;
 • най-висока степен на сигурност за Вашата база данни, гарантирана от висококвалифицирани специалисти и най-съвременно оборудване;
 • най-съвременни средства за защита на Вашата информация от неправомерен достъп през интернет – електронни сертификати и криптирани връзки;
 • непрекъсваем процес на работа - 24х7;
 • спешно реагиране и възстановяване на работоспособността на системата в кризисна ситуация;
 • защита на Вашите данни при технически повреди, бедствия, аварии, кражби на техника от Вашия офис и др.;
 • отразяване на нормативните изменения в системата SysHR For Rent без Ваше участие;
 • гарантиране и подобряване на Вашата отчетност към НОИ.

За осъществяване на това модернизиране на работата Ви, от Вас се изисква само:

 • изградена връзка с Интернет – LAN, ADSL, Cable;
 • сключване на договор за месечен абонамент;
 • компютър поне в следната конфигурация;
 • CPU - Intel Celleron 1.8 GHz;
 • RAM - 512 MB;
 • HDD - 40 GB, 5400 rpm;
 • принтер;
 • коректно попълване на текущите данни.

А ние от Сис Консултинг ООД сме се погрижили за:

 • заплащане на всички лицензни такси;
 • осигуряване на мощни сървъри;
 • дублиране, архивиране, съхранение, опазване на Вашите данни;
 • инасталиране на новия софтуер, базиран на Oracle и с Windows интерфейс, без Вие да се обременявате с нови инвестиции, такси, покупки и др.;
 • включването към новата SysHR For Rent услуга на фирмата Сис Консултинг ООД може да се осъществи часове след сключването на договор за нея и заплащане на една месечна такса.

Вашата система за управление на човешките ресурси и работната заплата ще работи 365 дни в годината, 24 часа в денонощието без Ваша намеса. Това е система под наем!

Такси за включване – в размер на една месечна такса:

Месечна такса за 1 фирма 49.99€
За допълнителна фирма, от 2-ра до 5-та 9.99€
За допълнителна фирма, от 6-та до 10-та 7.99€
За допълнителна фирма, от 11-та до 49-та 6.99€
Месечна такса за 1 фирма при 50 и повече фирми 4.99€

Галерия

Можете да разгледате снимки на работната среда на SysHR For Rent.