SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешки ресурси и работна заплата на сложна и/или многофирмена структура. Само сега SysHR For Rent и за по-малки фирми.Още...

Изтеглете демо версия на SysHR и изпробвайте възможностите му!

За Сис Консултинг

Сис Консултинг ООД е компания, която работи в областта на информационните технологии. Основните ни цели са създаването, развитието, предлагането и поддръжката на интегрирани финансово-счетоводни информационни системи в областите:

  • банково дело;
  • инвестиционно банкиране;
  • застрахователно дело;
  • държавни организации и структури;
  • корпоративни финансово-счетоводни системи.

Сис Консултинг ООД създава модулни системи, изградени на база на готови собствени решения, подходящи за инсталиране във големи финансови институции и корпорации със специфични изисквания.

Сис Консултинг ООД притежава основен екип, който работи в областта на финансовите информационни технологии от 1992г.

Сис Консултинг ООД притежава два главни актива, които пази и развива, за да може да продължава своето възходящо развитие. Единият е клиентите, които са повярвали в нашите възможности и използват нашите системи и услуги. Вторият актив е силата и знанията на екипа на компанията.

Сис Консултинг ООД набира своите сътрудници сред талантливи и амбициозни млади студенти на висшите учебни заведения в София и Варна, като компанията обучава и развива качествата на служителите си непрекъснато.

Около 40% от служителите на СисКонсултинг ООД се грижат за съпровождането и поддръжката на внедрените автоматизационни решения при клиенти на компанията, 30% са създатели на програми, а 20% от сътрудниците са висококвалифицирани проектанти и ръководители на проекти.

Броя на клиентите на Сис Консултинг ООД нараства непрекъснато. Като най-голям успех за компанията може да се отчете изграждането на цялостни информационни решения в застрахователния и корпоративния сектор, които подобриха значително организацията и ефективността на работа при нашите клиенти.

С увереност можем да заявим, че Сис Консултинг ООД е в състояние да решава комплексни автоматизационни задачи в областта на финансово-счетоводните информационни системи.

Клиентите за Сис Консултинг

Ползваме програмата за управление на кадри и работна заплата SysHR For Rent, разработена от фирма СИС Консултинг. Изключително гъвкава и комплексна система за обхват и управление на човешки ресурси, която позволява на всеки мениджър да бъде адекватен, както към нормативните разпоредби в България, така и към реалните условия на заплащане на служителите във фирмата. Екипът на Сис Консултинг осигурява експертна помощ и консултации във всеки един момент.

Г-н Емил Мартинов,
Директор "Управление на човешки ресурси"
(Общинска Банка)