SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешки ресурси и работна заплата на сложна и/или многофирмена структура. Само сега SysHR For Rent и за по-малки фирми.Още...

Изтеглете демо версия на SysHR и изпробвайте възможностите му!

Нашите клиенти

Информационните системи на Сис Консултинг ООД работят и автоматизират различни дейности в държавни организации и водещи компании от всички области на икономическата дейност. Високо квалифицираните ни специалисти, дългогодишния ни опит и отлична практика позволяват да обслужваме всички наши клиенти на високо професионално равнище.

Държавни организации

Банки

Застрахователни компании

Инвестиционни посредници

Други компании

 

Клиентите за Сис Консултинг

Смятам, че всеки който управлява финанси и хора, би следвало да се запознае с продукта на СИС Консултинг „SYSHR for rent”, защото внедряването му във всяка фирма подрежда значително работата със заплати и хора.

Г-н Владимир Кенаров,
Директор на Дирекция Човешки Ресурси и Администрация
(2be)