SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешки ресурси и работна заплата на сложна и/или многофирмена структура. Само сега SysHR For Rent и за по-малки фирми.Още...

Изтеглете демо версия на SysHR и изпробвайте възможностите му!

Добре дошли

Сис Консултинг с удоволствие Ви предоставя настоящото работно решение SysHR, в отговор на текущите нужди на пазара, WEB-базирана информационна система, обхващаща всички дейности свързани с управление на персонала, начисляване и изчисляване на работни заплати, подготовка и подаване на необходимата информация към НОИ и другите официални институции, както и осигуряваща богата справочна информация, както за целите на управлението на бизнеса, така и по отношение на изискванията на контролните органи.

Клиентите за Сис Консултинг

Нашата банка би препоръчала софтуерния продукт SysHR For Rent, разработен от екипа на Сис Консултинг, на всички организации, които имат нужда от съвременно средство за управление на кадри и работни заплати, както и от оптимизация на вложени средства.

Г-жа Людмила Стоева,
Директор на Дирекция Човешки Ресурси
(MKB Unionbank)